SFD - Szkoła Formacji Duchowej

X Ndz. zw. "C" Łk 7, 11-17 "Wielki prorok powstał wśród nas"

"Wielki prorok powstał wśród nas"
Pobierz plik  
SFD w Archidiecezji Lubelskiej
Wilczopole-Kolonia 3820-388 Lublinsfd@kuria.lublin.pl© Copyright Szkoła Formacji Duchowej 2011. All Rights ReservedMade in quaint.pl