SFD - Szkoła Formacji Duchowej
prawa-facebook
skrzynka intencji
Osrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy
Przychodnia Specjalistyczna
Wydawnictwo GAUDIUM
Razem za Jezusem
Szkola Nowej Ewangelizacji PALLOTYNI
seminarium

Znaki Jezusa i moja wiara (4.04.2009)

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Sobota, 4 kwietnia 2009


Znaki Jezusa i moja wiara (J 11, 45 – 57)

                  Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Wysoką Radę i rzekli: "Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków?
            Wielkie dzieła Jezusa, opisane w Ewangelii Janowej, są nazywane znakami (gr. semeion). Jest ich siedem,: przemienienie wody w wino weselne (2,11), uzdrowienie na odległość chorego dziecka dworzanina (4,54), uzdrowienie sparaliżowanego przy sadzawce Betezda (5,8), rozmnożenie chleba dla pięciu tysięcy (6,14), chodzenie po wzburzonym jeziorze (6,19), uzdrowienie ślepego od urodzenia (9,15-16) i wreszcie wspomniane w dzisiejszej perykopie wskrzeszenie zmarłego przyjaciela Jezusa ‑ Łazarza z Betanii (11,44-45).
           Ewangelista unika konsekwentnie nazywania tych czynów cudami Chce przez to powiedzieć coś bardzo ważnego. Otóż na niezwykłe czyny Jezusa, nie można patrzeć po prostu jako na demonstrację Jego nadprzyrodzonych możliwości. Jeśli zatrzymamy się jedynie na tej zewnętrznej, fizycznej ich warstwie, to nie dostrzeżemy więcej niż kilka procent zawartej w nich prawdy! Ponieważ są one znakami, dlatego ich pełne przesłanie i ukryty, duchowy sens trzeba dopiero odkryć.
           W zakończeniu czwartej Ewangelii Jan informuje nas, w jakim celu przedstawił te, wybrane spośród innych znaki: Wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. (20,30-31)
           Gdzie szukać tych „innych znaków”? W jakiej księdze są zapisane? Są w dziejach Kościoła, który istnieje i przepowiada Ewangelię od 20 wieków, w życiorysach świętych, a także w twojej osobistej „historii zbawienia”.
          Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać (21,25). Twoje życie też jest taką księgą. Gdybyś miał napisać ewangelię, jaką Bóg realizuje w twoim życiu, to jakie znaki zawarłbyś w tym opowiadaniu? 

 

Ks. Józef Maciąg, Lublin

SFD w Archidiecezji Lubelskiej
Wilczopole-Kolonia 3820-388 Lublinsfd@kuria.lublin.pl© Copyright Szkoła Formacji Duchowej 2011. All Rights ReservedMade in quaint.pl