Echo ST

Mojżesz zraniony pasterz (Wj 3,1-8a.13-15) I czytanie

Echo Ewangelii

Jeszcze jeden rok (Łk 13,1-9)

Echo Apostoła

Podwójny sens historii (1 Kor 10, 1-6. 10-12) 3 Niedziela Wielkiego Postu C

Skrutacja

III niedziela Wielkiego Postu "C" (Łk 13,1-9) - Pokornie przyznaj się do swoich przewinień

Lectio Divina

III niedziela Wielkiego Postu "C" (Łk 13,1-9) - Nawrócenie, odpowiedź na znaki czasu

Skrutacja

I niedziela Wielkiego Postu "C" (Łk 4,1-13) - Życie w obliczu pokus

Kto nie ma w nienawiści… - ks. Zbigniew Czerwiński

Uwielbienie i modlitwa za miasto Lublin w katedrze 11.03.2019 godz. 19.45

Jak zrobić skrutację Pisma św.? - Ks. Z. Czerwiński

TOP