I Niedziela adwentu "C" (Łk 21, 25-28.34-36) - Będziesz się bać czy z nadzieją czekać?

Kosmiczna tragedia czy pełne nadziei oczekiwanie na przyjście Pana? Zrób skrutację Ewangelii na I Niedzielę Adwentu i usłysz, co Pan mówi do ciebie.

Pobierz plik PDF

TOP