XXXIII Niedziela zwykła "B" (Mk 13, 24-32) - Oczekuję Twego przyjścia w chwale?

Z jednej strony groza wydarzeń na niebie i ziemi, które zostaną poruszone nadejściem Pana Jezusa Chrystusa a z drugiej nadejście Ukochanego i Utęsknionego! W której kategorii jesteś? Sprawdź robiąc skrutację Ewangelii.

Pobierz plik PDF