IX Niedziela zwykła "B" (Mk 2, 23-3,6) - Życie uratować czy zabić?

Wolno pracować w niedzielę czy nie wolno? Chodzić na zakupy w niedzielę czy nie? Co wolno a czego nie wolno? W końcu, czy do wolności wyswobodził nas Chrystus? Zapraszamy do skrutacji Ewangelii - pobierz plik PDF

TOP