Chrystusa Króla Wszechświata - skrutacja Pisma św.

Skrutacja Pisma Świętego - Chrystusa Króla Wszechświata

"Co uczyniliście Jednemu z braci Moich najmniejszych .....

Zapraszamy do zrobienia tej skrutacji. Jeśli ktoś nie wie jak, odsyłamy do artykułu Ks. Z. Czerwińskiego na ten temat, znajdującego się w dziale SKRUTACJA. Ostanio ktoś przesłał nam wiadomość, że pierwszy raz odważył się na zrobienie medytacji biblijnej wg tej metody i był zachwycony i zdumiony głębokością spotkania z Panem, który "zaczął" mówić do jego życia.

Mt 25,31

 Mt 16,27
Mt19,28; Mt 26,64 Dan 7,13-14
Zach 14,5; Mk 8,38 Mk 14,62; Lk 9,26
Lk 22,69; J 1,51
J 5,27-29; Dz 1,11 1Tes 4,16; 2Tes 1,7-8 Hbr 1,8; Ap 1,7
Ps 9,7; Ap 3,21
Ap 20,11

Mt 25,32

Ps 96,13; Ps 98,9
Dz 17,30-31
Rz 2,12-16
Rz 14,10-12
2Kor 5,10
Ap 20,12-15
Mt 3,12
Mt 13,42-43.49
Ps 1,5; Ps 50,3-5
Ez 20,38; Ez 34,17-22 Ml 3,18; 1Kor 4,5
Ps 78,52; J 10,14.27

Mt 25,33

Ps 79,13; Ps 95,7
Ps 100,3; J 10,26-28
J 21,15-17
Rdz 48,13-14.17-19 Ps 45,9; Ps 110,1
Mk 16,19; Dz 2,34-35 Ef 1,20; Hbr 1,3

Mt 25,34

Mt 21,5; Mt 22,11-13 Mt 27,37; Ps 2,6
Ps 24,7-10; Iz 9,7
Iz 32,1-2; Iz 33,22
Jr 23,5-6; Ez 37,24-25 Dan 9,25; Zach 9,9-10 Lk 1,31-33
Lk 19,38 J; 1,49
J 12,13; J 19,15-22 Ap 19,16
Mt 25,21.23.41
Mt 5,3-12; Rdz 12,2-3 Pwt 11,23-28
Ps 115,13-15
Lk 11,28; Dz 3,26
Gal 3,13-14; Ef 1,3 1Tes 2,12; 1P 1,3
Lk 12,32; Rz 8,17 1Kor 6,9; Gal 5,21
Ef 5,5; 2Tym 2,12 Tym 4,8; Jk 2,5
1P 1,4-5.9; 1P 3,9
Ap 5,10; Ap 21,7
Mt 20,23; Mk 10,40
J 14,2-3; 1Kor 2,9 Hbr 11,16
Dz 15,18; Ef 1,4-6
1P 1,19-20; Ap 13,8

Mt 25,35

Pwt 15,7-11
Hi 29,13-16
Hi 31,16-21
Ps 112,5-10
Prz 3,9-10
Prz 11,24-25
Prz 14,21.31
Prz 19,17; Prz 22,9 Ekl 11,1-2
Iz 58,7-11; Ez 18,7.16 Dan 4,27; Mich 6,8 Mk 14,7; Lk 11,41
Lk 14,12-14; J 13,29 Dz 4,32; Dz 9,36-39 Dz 10,31; Dz 11,29 2Kor 8,1-4.7-9
2Kor 9,7-14; Ef 4,28 1Tym 6,17-19
Hbr 6,10; Hbr 13,16 Jk 1,27; 1P 4,9-10
1J 3,16-19

Mt 25,36

Hi 31,19-20; Lk 3,11 Jk 2,14-16
Ez 34,4; Dz 20,35
Dz 28,8-9; Jk 1,27
Jk 5,14-15
Flp 4,10-14
2Tym 1,16-18
Hbr 10,34; Hbr 13,3

Mt 25,37

Mt 6,3; 1Krn 29,14 Prz 15,33; Is 64,6 1Kor 15,10; 1P 5,5-6

Mt 25,40

Prz 25,6-7
Mt 10,42; 2Sam 9,1.7 Prz 14,31; Prz 19,17 Mk 9,41; J 19,26-27
J 21,15-17
1Kor 16,21-22
2Kor 4,5
2Kor 5,14-15
2Kor 8,7-9
Gal 5,6.13.22
1Tes 4,9-10
1P 1,22; 1J 3,14-19 1P 4,7-12.20-21
1P 5,1-2
Mt 12,49-50
Mt 18,5-6.10
Mt 28,10; Mk 3,34-35 J 20,17; Hbr 2,11-15 Hbr 6,10
Dz 9,4-5; Ef 5,30

Mt 25,41

Mt 7,23; Ps 6,8
Ps 119,115; Ps 139,19 Lk 13,27
Pwt 27,15-26
Pwt 28,16
Ps 119,21; Jr 17,5
Gal 3,10-13; Hbr 6,8
Mt 3,12 
Mt 13,40-42.50
Mk 9,43-48; 2Tes 1,9 Ap 14,10-11
Ap 20,10-15
J 8,44; Rz 9,22-23
2P 2,4; 1J 3,10
Ap 12,7-9

Mt 25,42

Mt 10,37-38 Mt 12,30 Am 6,6; J 5,23
J 8,42-44 J 14,21 1Kor 16,22
2Tes 1,8; Jk 2,15-24 1J 3,14-17; 1J 4,20

Mt 25,44

Mt 7,22
1Sam 15,13-15.20-21 Jr 2,23.35; Ml 1,6
Ml 2,17; Ml 3,13
Lk 10,29

Mt 25,45

Rdz 12,3; Lb 24,9
Ps 105,15; Prz 14,31 Ps 17,5; Ps 21,13
Zch 2,8
J 15,18-19; Dz 9,5
1J 3,12-20; 1J 5,1-3

Mt 25,46

Dan 12,2; Mk 9,44-49 Lk 16,26; J 5,29
2Tes 1,9
Ap 14,10-11
Ap 20,10-15; Ap 21,8
Mt 13,43; Ps 16,10-11 J 3,15-16.36
J 10,27-28; Rz 2,7
Rz 5,21; Rz 6,23
1J 2,25; 1J 5,11-12. Przygotował: Ks. Grzegorz Chudek, Rzeczyca (Białoruś)
TOP