"O zaproszonych na ucztę"- skrutacja Mt 22, 1-14

Skrutacja Pisma Świętego

28 Niedziela zwykła "A" -  Mt 22,1-14
O zaproszonych na ucztę i stroju weselnym!
Mt 22,2
Królestwo Niebieskie podobne jest:
Mt 13,24
Mt 31-33.44-47
Mt 25,1.14
do zaślubin:
Mt 25,1-13
Ps 45,10-16
J 3,29
2Kor 11,2
Ef 5,24-32
Ap 19,7-9

Mt 22,3
na które zostały rozesłane zaproszenia:
Mt 3,2; Mt 10,6-7
Ps 68,11; Prz 9,1-3 Iz 55,1-2; Jer 25,4 Jer 35,15
Mk 6,7-11; Lk 9,1-6 Lk 14,15-17
Ap 22:17
i przygotowano ucztę
1Sam 9,13
 Zach 1,7
i wysłano gońców po gości
Mt 23,37
Ps 81,10-12
Prz 1,24-32
Iz 30,15
Jer 6,16-17
Joz 11,2.7
Lk 13,34; Lk 15,28 Lk 19,27; J 5,40
Dz 13,45; Rz 10,21 Hbr 12,25

Mt 22,4

następnie wysłał inne sługi
Lk 10,1-16; Lk 24,46-47 Dz 1,8; Dz 11,19-20
Dz 13,46; Dz 28,17
albowiem uczta jest gotowa
Prz 9,1-2; Pnp 5,1
J 6,50-57; Rz 8,32
1Kor 5,7-8
Neh 9,17; Ps 86,5
Lk 14,17
Mt 22,5
Lecz goście zlekceważyli zaproszenie
Rdz 19,14; Rdz 25,34 Ps 106,24-25
Prz 1,7.24-25; Dz 2,13 Dz 24,25; Rz 2,4
Hbr 2,3; Mt 13,22
Mt 24,38-39
Lk 14,18-20
Lk 17,26-32; Rz 8,6 1Tim 6,9-10
2Tim 3,4; 1J 2,15-16

Mt 22,6

Rola sług (proroków i apostołów)
Mt 5,10-12
Mt 10,12-18.22-25
Mt 21,35-39
Mt 23,34-37; J 15,19-20 J16,2-3; Dz 4,1-3
Dz 5,40-41; Dz 7,51-57 Dz 8,1 1; Tes 2,14-15

Mt 22,7

Dola lekceważących zaproszenie
Mt 21,40-41; Dan 9,26 Zch 14,1-2
Lk 19,27.42-44
Lk 21,21-24
1Tes 2,16; 1P 4,17-18
Pwt 28,49; Iz 10,5-7
Iz 13,2-5; Jer 51,20-23 Jl 2,11.25; Jl 3,2
Lk 19,27


 
 

Mt 22,8-10

miejsce zaś lekceważących zajęli
Mt 10,11-13.37-38
Lk 20,35; Lk 21,36
Dz 13,46 2Tes 1,5
Ap 3,4 Ap 22,14
Prz 1,20-23; Prz 8,1-5 Prz 9,4-6; Iz 55,1-3-7 Mk 16,15-16
Lk 14,21-24; Lk 24,47 Dz 13,47; Ef 3,8
Ap 22,17
Mt 13,38.47-48
Mt 25,1-2
1Kor 6,9-11
2Kor 12,21
1J 2,19
Ap 2,14-15.20-23
Mt 25,10; Ap 5,9
Ap 7,9; Ap 19,6-9

Mt 22,11

lecz nie wszyscy byli godni
Mt 3,12; Mt 13,30
Mt 25,31-32; Zach 1,12 1Kor 4,5; Hbr 4,12-13 Ap 2,23
 
nie przyjęli bowiem stroju weselnego
2Krl 10,22; Ps 45,13-14 Iz 52,1; Iz 61,3-10
Iz 64,6; Zach 3,3-4
Lam 5,22
Rz 3,22; Rz 13,14
Gal 3,27; 2Kor 5,3
Ef 4,24; Kol 3,10-11
Ap 3,4-5.18
Ap 16,15; Ap 19,8

Mt 22,12

Ci zaś bez stroju weselnego są
Mt 20,13; Mt 26,50
Mt 5,20; Dz 5,2-11
Mt 8,20-23
1Kor 4,5
1Sam 2,9; Hi 5,16
Ps 107,42; Jer 2,23-26 Rz 3,19; Tt 3,11

Mt 22,13
Mt 22,13

sługami bezużytecznymi
Mt 8,12; Mt 25,30
2Tes 1,9; 2P 2,4.17
Jud 1,6-13
Mt 13,42.50; Mt 24,51 Ps 37,12; Ps 112,10
Lk 13,28; Dz 7,54
Albowiem mało wybranych
Mt 7,13-14; Mt 20,16
Lk 13,23-24
Mt 7,14
Mt 16,24-25
Prz 4,26-27; Prz 8,20
Iz 30,21; Iz 35,8
Iz 57,14; Jer 6,16
Mk 8,34; J 15,18-20
J 16,2,33; Dz 14,22 1Tes 3,2-5
Mt 20,16; Mt 22,14
Mt 25,1-12; Lk 12,32
Lk 13,23-30
Rz 9,27-29.32
Rz 11,5-6
Rz 12,2
Ef 2,2-3; 1P 3,20-21
Opracował ks. Grzegorz Chudek, Rzeczyca (Białoruś)
TOP