Skrutacja Mt 14, 22-33 - "Ratuj, bo tonę!"

Skrutacja  XIX niedziela zwykła „A” „Panie, ratuj bo tonę!”
Mt 14,22-33
Mt 14,23
Mt 7,31
Mk 1,35
Lk 6,46      Ml 1,6
                  Mt 7,22
                   Jk 1,21
                  Rz 2,13
Lk 3,21
Lk 11,1
Mt 14,26-27
Lk 24,36-40      Mt 9,2
J 20,19-25         Mt 17,7
Mk 6,49             Mt 28,10
                          J 14,27
                          J 16,33
                          Ap 1,17
Mt 14,28-33
Mt 8,24-25          Ps 2,7.12
Ps 4,9                  Ps 45,12
Mt 9,18                Mt 16,16
Mt 14,30              Mt 26,63
Ps 65,8                 Mt 27,54
Ps 85,10               Mk 14,61
Ps 107,25-31        Mk 15,39
Mt 6,30                Lk 4,41
Mt 16,8                 Lk 22,70
Jk 1,6                    J 1,49
                             J 11,27
                              Dz 8,37
                               Rz 1,1
Przygotował: ks. Grzegorz Chudek, Rzeczyca (Białoruś)
TOP