Skrutacja XVIII niedz. zw. (Mt 14, 13-21) - Chrystus współczuje człowiekowi!

Współczujący Chrystus!
XVIII niedziela zw. "A" Mt 14,13-21
(Mk 6,30-44; Lk 9,10-17; J 6,1-13; Mt 15,32-38; 2Krl 4,42-44)
Mt 14,14
 
Mt 9,36
Lb 27,17
Pwt 31,2
1Sm 8,20
1Krl 3,7
1Krl 22,17
2Krn 18,16
Jdt 11,19
Ez 34,5
Iz 53,6
Jer 10,21
Jer 23,2
Jer 50,6-7
Zch 10,2
Oz 3,4
Hbk 2,18
Mk 6,34

Mt 14,15

 
Mk 8,3
Ps 107,4-5
Lb 14,33
Lb 32,13
Pwt 32,10
Hbr 11,9.37
Hbr 13,14
Mt 14,19-21
Mt 14,17
Mt 15,34
Mt 16,9
Mk 8,5
Mt 19,20
Mk 6,38-43
2Krl 4,2
Mt 15,34
Mt 26,26
Mk 7,34
Mk 14,22
Lk 24,30-31
J 11,41-42
Lk 9,13-17
Lk 22,19
Dz 2,42
Dz 20,11
Dz 27,35
J 6,9-13
J 21,9-13
Mt 15,36
J 6,23
Pwt 18,15.18
Dz 3,22
Dz 7,37
Przygotował ks. Grzegorz Chudek, Rzeczyca (Białoruś)
TOP