Uwielbienie i modlitwa za miasto Lublin w katedrze 10.04.2017, godz. 19.45

Slowo1

Przez lata widzimy, jak Pan Bóg działa, inspiruje i daje konkretne rozeznanie w czasie adoracji Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

W listopadzie było pierwsze uwielbienie w nowej formule - na kanwie perykopy z Ewangelii mówiącej o powołaniu konkretnej osoby, modlimy się o otwarcie zwłaszcza młodych ludzi na dar i powołanie Boga. Bóg woła, bo ma wspaniały plan dla każdego człowieka, my przygnieceni troskami świata, oślepieni jego błyskami nie widzimy i nie słyszymy Boga. Chcemy uwielbiać Boga w sercu tego miasta, ktorym jest katedra i wchodzić w obecność Boga i w Jego światło w imieniu własnym i tych, których przynosimy w sercu przed oblicze Pana.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

TOP