Echo Apostoła (Hbr 1, 1-6) Narodzenie Pańskie, Msza w dzień

Czy ja rozmawiam z Bogiem? [Czytaj tekst ...]

Bóg nie chce milczeć! [Czytaj tekst ...]