Rekolekcje kapłańskie w Kazimierzu Dolnym 19-22.11.2018 - O. dr Gabriele Nanni OCD

TEMAT: PENTEKOSTALIZACJA  W KOŚCIELE - ŻYWE DOŚWIADCZENIE PIĘĆDZIESIĄTNICY? SZANSE I ZAGROŻENIA    
 Nasi biskupi zwracają uwagę na zjawisko pentekostalizacji jako „obecne już w naszym Kościele, a stanowiące zagrożenie dla jego tożsamości i jedności oraz rozwoju duchowego poszczególnych wiernych, nie wyłączając duchownych” (bp  A. Czaja).

Problem ten pragniemy podjąć w czasie rekolekcji kapłańskich, które poprowadzi znany nam już z poprzednich spotkań rekolekcyjnych o. dr Gabriele Nanni OCD z Brescii (Italia), autor znanej książki „Palec Boży i władza szatana. Egzorcyzm”, Promic – Warszawa 2007. Chcielibyśmy zastanowić się nad kryteriami „rozróżniania duchów” (1J 4, 1) potrzebnymi w pracy duszpasterskiej we wspólnotach obecnych w parafii.
Organizator: Szkoła Formacji Duchowej 
Termin: 19-22 listopada 2018. Rozpoczęcie 19.11.2018 godz. 10.00, zakończenie 22.11.2018 Eucharystią o godz. 10.00.
Miejsce: Kazimierz Dolny, wygodny i przyjazny dla nas Dom Pracy Twórczej SDP, ul. Małachowskiego 17
Prowadzący: o. dr Gabriele Nanni OCD (Italia).

O. Gabriele prowadził już rekolekcje kapłańskie w Nałęczowie w 2013 roku - "Kapłan w posłudze uzdrowienia i uwolnienia. Czego unikać, od czego nie uciekać!" i w 2017 roku  - "Prezbiter na czasy ostateczne. Walka o kapłaństwo". 


Koszt: 500 zł (mieszkanie, wyżywienie, organizacja rekolekcji). Pokoje 1-osobowe i 2-osobowe (w zgłoszeniu prosimy zaznaczyć rodzaj pokoju, za jedynkę dopłata 150 zł czyli 50 zł za dzień),

Zapisy: Podstawą do wpisania na listę uczestników rekolekcji jest wpłata na konto Szkoły Formacji Duchowej całej kwoty 500 zł (lub 650 - jedynka) za rekolekcje i wysłanie zgłoszenia na nasz adres mailowy sfd@diecezja.lublin.pl. Nr konta bankowego: Alior Bank
61 2490 0005 0000 4500 6604 4349
(z dopiskiem Rekolekcje Nanni)

Zaświadczenia i zwolnienia:

Kapłani uczestniczący w rekolekcjach otrzymają zaświadczenie o odbyciu obowiązkowych rekolekcji rocznych. Każdy kapłan zgłaszający swój udział otrzyma odpowiednio wcześniej stosowne pismo, będące podstawą do otrzymania zwolnienia z zajęć szkolnych.

PROGRAM: podamy wkrótce

 

TOP