Słowo na dziś (7.07.2020)

Wypisałem im moje liczne prawa, lecz je przyjęli jako coś obcego. Lubią ofiary krwawe i chętnie je składają, lubią też mięso, które wówczas jedzą, lecz Pan nie ma w tym upodobania.”

Można się zastanowić, który z proroków najczęściej pisał o tym, że Bóg swoje prawo wypisał w sercu człowieka. Ozeasz w krótkich słowach ujął to najdobitniej. Każdy, kto słucha swego serca, odkryje Boże prawo tam wypisane. Każdy, kto nie chce przyjąć Boga, będzie Jego prawo traktował jako narzucone z zewnątrz. Wtedy tak osoba bardziej skupi się na ofiarach i obrzędach zamiast na miłosierdziu. Wtedy też taka osoba nie zazna prawdziwego pokoju.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP