Słowo na dziś (2.05.2020)

„On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.”

To nie ja się nawróciłem, On mnie nawrócił. Nie ja się uświęcam, nie uświęca mnie obcowanie z jakimś człowiekiem, nie uświęca mnie jakaś pobożna praktyka. Jezus uwalniając człowieka z grzechu od razu wprowadza go do wspólnoty Kościoła, jest jego głową. Nie można tworzyć wspólnoty z Jezusem bez wejścia do Kościoła. Nie można być w Kościele bez uświęcającej więzi z Chrystusem.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP