Postne wskazówki 26.03.2020

Całe Pismo św. wskazuje na Jezusa: Oto Mesjasz, Pan, Zbawiciel. Przekładając to na język bardziej egzystencjalny ta wskazówka mówi: Tu jest twoje szczęście. Uwierz temu zapewnieniu i odrzuć wszystko, co nie przynosi szczęścia wiecznego.

Ks. Wojciech Rebeta

TOP