Poniedziałek, 30 grudnia (Łk 2, 36-40)

Doświadczyć zbawienia

Prorokini Anna świadczy, że Bóg nie pozostawia swego ludu w opuszczeniu, ale jest wierny swoim obietnicom.

Cierpienie, niewola polityczna, niedostatek materialny powodują, że człowieka stawia sobie pytanie o wierność i miłość Boga. Ale odpowiedź nie kryje się w obfitości dóbr, do których mamy dostęp ani w zwycięstwie nad naszymi nieprzyjaciółmi, lecz w osobistym spotkaniu z Jezusem. Radość Anny i jej świadectwo nie rodzą się z oglądania cudów, czy doświadczenia nadzwyczajnych uzdrowień, ale są owocem Ducha Świętego, który ukazując jej Dziecko wlał w jej serce pewność, że to Ono jest obiecanym Mesjaszem. Posty i modlitwy przygotowały jej serce na przyjęcie Dobrej Nowiny.

Proszę Cię, Ojcze, abym tak jak Anna, potrafił dostrzec w Jezusie rozwiązanie moich problemów, abym w Nim widział jedynego Zbawiciela zdolnego przynieść współczesnemu człowiekowi wyzwolenie z niewoli grzechu.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP