Sobota, 28 grudnia (Mt 2, 13-18)

Jezus zagrożeniem?

Są kraje, gdzie użycie słowa „Jezus” jest karalne, a elektroniczne słowniki odrzucają to Imię, tak samo jak obraźliwe słowa.

Ale lęk przed Jezusem ma także inne postaci. Dziś także władza boi się Jezusa, chce Go usunąć z przestrzeni życia publicznego. A przecież Jezus nie chce władzy politycznej, wyrzeka się władzy gospodarczej, nie zabiega o dobra materialne. Herod mógł jeszcze tego nie wiedzieć, mógł się obawiać, że Mesjasz pozbawi go tronu, ale dziś już wiemy, że Jezus nie jest mesjaszem politycznym. A jednak Jego nauka o miłości, szacunku do prawdy, miłosierdziu, nieprzywiązywaniu się do dóbr materialnych, do dziś rodzi lęk, złość i przemoc ze strony panujących.

Panie, lęk przed Tobą zaczyna się w sercu człowieka. Wyzwalaj nas z lęku przed Twoim panowaniem w naszym życiu, przed Twoją prawdą i przed miłością do bliźniego, w której Ty jesteś wielbiony.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP