Piątek, 27 grudnia (J 20, 2-8)

Widzieć, aby wierzyć

Wiara jest łaską, która ukazuje się i wzrasta poprzez doświadczenia. Do każdego dociera w specyficzny dla niego sposób.

Jan w swoim świadectwie mówi o pustym grobie i leżących płótnach. To wtedy rodzi się jego wiara w zmartwychwstanie. Lecz aby to, co Jan zobaczył, mogło zaowocować wiarą, potrzebna jest historia przebywania z Jezusem, doświadczenie, Kim On jest i jak działa. Jan jest powołany osobiście przez Chrystusa, jest znany przez Niego „z imienia”, dogłębnie. Słuchając Jego nauczania jest świadkiem wielu znaków, by wreszcie być skonfrontowanym z cierpieniem i śmiercią Mistrza. To dzięki tej historii Jan mógł napisać o sobie: „A gdy zobaczył, uwierzył”.

Panie Jezu, Ty prowadzisz moje życie ku pełni wiary w Twoje zwycięstwo nad śmiercią. Daj mi łaskę, abym nie był ślepy i głuchy na te wszystkie znaki, które przygotowałeś dla mnie, lecz abym uwierzył.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP