Niedziela, 22 grudnia (Mt 1, 18-24)

Pobożność Józefa

Józef był człowiekiem pobożnym, ale jego pobożność to nie długie modlitwy, czynione, żeby się ludziom pokazać, nie jałmużny, dawane tak, aby ludzie go chwalili, nie posępne oblicze w dniu postu, ale prawdziwa troska o bliźniego.

I wówczas, gdy w szczerości serca podejmuje decyzję, aby chronić Maryję, otrzymuje objawienie o dziecku, które poczęło się w Jej łonie. Wiara i zaufanie do Boga natychmiast przejawia się „uczynieniem tak, jak anioł nakazał”. Józef ma szczególną misję względem Dziecka, ma nadać mu imię. Jest w ten sposób zaproszony przez Boga do chronienia Jezusa, aby mógł On wypełnić misję, którą Ojciec dla Niego przewidział.

Józefie, proś za mężami i ojcami, aby na twój wzór potrafili troszczyć się o swe współmałżonki, a swoje dzieci ochraniać i wychowywać w taki sposób, by mogły pełnić wolę Boga.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP