Sobota, 14 grudnia (Mt 17, 10-13)

Upór własnych przekonań

Stosownie do zapowiedzi Malachiasza, przed nadejściem Mesjasza ukaże się Eliasz, który przygotuje lud, który „wszystko naprawi”.

Ważnym wymiarem tego przygotowania jest pojednanie: „I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom” (Ml 3, 24). W podobny sposób anioł zwiastujący narodzenie Jana Chrzciciela mówi o jego misji. Ale Jan i Jezus są odrzuceni. Ci, którzy oczekiwali na Mesjasza, tak mocno tkwią w fałszywych wyobrażeniach o Nim, że nie chcą przyjąć Tego, który przychodzi ich zbawić, bowiem głosi On konieczność nawrócenia. Wobec tego wezwania także dziś z łatwością wskazujemy na tych, którzy winni się nawrócić, a tak trudno odnieść to wezwanie do nas samych.

Panie Jezu, Ty odnawiasz oblicze ziemi poprzez Twoją Śmierć i Zmartwychwstanie. Ty posyłasz Ducha Świętego, który kontynuuje dzieło pojednania. Nie pozwól, aby moje serce opierało się wezwaniu do nawrócenie!

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP