Piątek, 13 grudnia (Mt 11, 16-19)

Dzieła mądrości

Nauczając o Jezusie ukrzyżowanym, święty Paweł nazywa go „mocą Bożą i mądrością Bożą” (1 Kor 1, 24). To ta mądrość, czyli zdolność całkowitego oddania się Bogu, jest wspólna dla orędzia Jana i orędzia Jezusa.

Człowiek broni się przed wezwaniem do nawrócenia, wyszukując powodów dla podważenia wiarygodność Bożych posłańców, a Bóg uzasadnia ich słowa poprzez dar, który uczynili ze swego życia. Dlatego warto się zastanowić, jakimi argumentami dziś bronimy się przed wezwaniem do nawrócenia? Jakimi racjami uzasadniamy nasze dziecięce niezadowolenie i wyrzuty czynione Bogu, że nie działa tak, jak byśmy tego chcieli?

Panie Jezus, Ty chcesz, abym kształtował moje życie poprzez posłuszeństwo twemu Słowu. Nie pozwól, aby słabości czy grzechy twoich apostołów stawały się powodem odrzucanie Twego orędzia.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP