Poniedziałek, 14 października (Łk 11,29-32)

Znak Jonasza

Czy warto podporządkować całe życie Bogu? Przecież jarzmo Ewangelii jest takie dokuczliwe, tak bardzo ogranicza korzystanie ze wszystkich przyjemności, które proponuje świat.

Być może, gdyby Jezus uczynił jakiś cud specjalnie dla mnie, to wiara byłby łatwiejsza? Każde pokolenie tak myśli i każde pokolenie jest postawione wobec „znaku Jonasza”, czyli proroka, który głosi Słowo i wzywa do nawrócenie. Nie łudźmy się przekonaniem o skuteczności znaków. Uwierzmy temu Słowu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą" (Łk 16,31).

Panie, daj mi zaufanie i posłuszeństwo Twemu Słowu, daj mi nawrócenie, które jest owocem słuchania proroków!

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012