Sobota, 12 października (Łk 11,27-28)

Boże fundamenty

Nasze życie jest mocna naznaczone uczuciami.

Wydaje nam się, że muszą być szczęśliwi ci, którzy mają dużo przyjaciół, podobnie rodzice mający dobre dzieci, dziadkowie patrzący z dumą na swoje wnuki, proboszczowie mający wokół siebie oddanych parafian. A Jezus wskazuje na zupełnie inny fundament szczęścia: słuchanie Słowa Bożego i zachowywanie Go. Nie ma innego fundamentu, na którym można by zbudować szczęśliwe życie. Przyjaciele, sukcesy, kochająca rodzina, przywiązanie innych to tylko mieszkańcy domu zbudowanego na Skale (Mt 7,24n).

Naucz mnie, Panie, rozpoczynać, prowadzić i kończyć każde dzieło mojego życia, nieważne jak małe lub jak wielkie by było, w oparciu o Twoje Słowo!

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP