Piątek, 4 października (Łk 10, 13-16)

Cuda i wiara

Ciągle powraca do nas przekonanie, że bycie świadkiem jakiegoś cudu czyni wiarę łatwiejszą.

Ale wiara nie bierze się z oglądania cudów tylko ze słuchania Słowa Bożego. Cuda gromadzą tych, którzy następnie są zaproszeni do słuchania. A my tak często jesteśmy niechętni, aby słuchać lub fałszywie przekonani, że „to już słyszeliśmy”. Jednak to nie brak cudów jest przyczyną odrzucenie Boga, niewiary w Niego, ale zaprzestanie słuchania Słowa i życia nim. Samo oglądanie cudów rodzi, jak w przypadku opłakiwanych miast, subiektywną interpretację, wygodną dla słuchaczy, w której brak jest miejsca na prawdziwą więź z Bogiem.

Nie pozwól, Panie, aby pragnienie oglądania cudów i znaków Twej mocy, przysłaniało mi potrzebę codziennego słuchania i posłuszeństwa Słowu, które w wieloraki sposób do mnie kierujesz.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP