Czwartek, 3 października (Łk 10, 1-12)

Bliskie jest Królestwo

Królestwo Boże, jak wielokrotnie wyjaśnia Benedykt XVI w swej książce „Jezus z Nazaretu”, to panowanie Jezusa i Jego praw w świecie.

Pierwszym znakiem tego panowania jest pokój. Widzimy, więc, że dzisiejszy świat, spragniony pokoju, jest wciąż daleko od ideałów Królestwa. Ale nie tylko świat, także nasze rodziny, miejsca pracy, sąsiedztwo, wszędzie tam potrzeba pokoju, który nie jest równowagą sił, brakiem agresji, ale rodzi się z doświadczenia miłości Boga oraz z uzdrowienia naszych zranień, grzechów i zniewoleń poczuciem krzywdy.

Panie, wzbudź w moim sercu pragnienie przyjęcia Dobrej Nowiny o pokoju, ale także czyń ze mnie apostoła Twojego Królestwa, abym mógł nieść innym dar pokoju!

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP