Wtorek, 1 października (Łk 9, 51-56)

Pokorny Bóg

Bóg nie dzieli się swą mocą, aby niszczyć tych, którzy nie chcą Go przyjąć, ale pragnie ich zbawić. Droga do Jerozolimy to droga na krzyż i ku zmartwychwstaniu.

Nie da się przemocą zaprowadzić pojednania, nie jest możliwe przymuszenie do przebaczenia, nie da się zmusić człowieka, aby był dobry. Pojednanie, przebaczenia, wzajemna miłość pochodzą z jednego źródła, z krzyża. To w dobrowolnym darze z życia realizuje się miłość, która nie zniewala, nie grozi, nie szuka zemsty. Jest to miłość, która przemienia serca, a w konsekwencji także zewnętrzne obyczaje.

W obliczu odrzucenia czy niezrozumienia oddal ode mnie, Panie, pragnienie zemsty czy też dowodzenia moich racji, ale pozwól mi iść za Tobą, abym na krzyżu mojego życia mógł ofiarować przebaczenie i miłość.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP