Poniedziałek, 16 września (Łk 7, 1-10)

Wierzący poganin

Tylko dwie osoby w Ewangeliach są pochwalone za swą wiarę. Jedną z nich jest setnik, Rzymianin, poganin.

Naturalny zmysł religijności każe człowiekowi najpierw złożyć lub co najmniej obiecać, stosowne ofiary, a następnie zwrócić się z prośbą o pożądane łaski. Wiara setnika, który jako Rzymianin musiał być przyzwyczajony do kultu składania ofiar, ukazuje nieznane poganom oblicze. Zaufanie Bogu zbudowane na przekonaniu o Jego dobroci i trosce o człowieka. A najtrudniejszy jej wymiar, za który setnik otrzymuje pochwalę, to posłuszeństwo Bogu, słuchania Słowa i wypełnianie Go.

Na wzór setnika, daj mi, Panie, wiarę, która nie szuka zasług, nie pyszni się ogromem poniesionych poświęceń, ale manifestuje się zaufaniem Twej dobroci i posłuszeństwem Twemu Słowu.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP