Sobota, 7 września (Łk 6, 1-5)

Sens odpoczynku

Prawo szabatu nie istniało po to, aby udręczyć człowieka, ale by go chronić.

Chronić przed codzienną morderczą pracą, nakazując odpoczynek siódmego dnia, ale przede wszystkim chronić przed zapomnieniem o Bogu. Szabat, a dla chrześcijan niedziela, to dzień ku czci Boga, który kocha i troszczy się o człowieka, który czyni trud człowieka efektywnym. To dzień wspólnoty rodzinnej, która ma mieć czas na bycie ze sobą, na wspólne uwielbianie Boga, to także dzień wspólnoty parafialnej, która karmi się Słowem i Ciałem Chrystusa. Dlatego ten dzień przeżywany z wiarą nie jest nigdy udręczeniem, ale utęsknieniem.

Pośród codziennej gonitwy związanej z pracą i obowiązkami, pośród lenistwa i ociężałości, które nie maja nic wspólnego z odpoczynkiem, daj mi umiejętność świętowania Twojego dnia, w każdą niedzielę cieszenia się Przymierzem z Tobą.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP