Wtorek, 20 sierpnia (Mt 19, 23-30)

Czego pragnę?

Pożądanie bogactwa, które z łatwością przeradza się w idolatrię, jest tak głęboko wpisane w nasze pragnienia, iż jesteśmy przekonani, że może ono nam pomóc nawet w zbawieniu.

Z drugiej strony Jezus pokazuje, że tylko wyłączna miłość do Boga, gotowość porzucenia dla niej wszystkiego, co się posiada, zarówno w sensie materialnym jak i emocjonalnym, czyni człowieka niezmiernie bogatym. Opuszczając wszystko dla Jezusa, człowiek staje się szczęśliwym, a to, co posiada, odkrywa jako dar, który przypieczętowuje to szczęście.

Pokaż mi, Panie, jak mam pozostawić wszystko, aby iść za Tobą. Daj mi też doświadczyć, jak bardzo jesteś hojny dla tych, którzy dla Ciebie wyrzekają się wszystkiego.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP