Wtorek, 23 lipca (J 15, 1-8)

Aby przynosić owoc

Upragniony przez Jezusa owoc chrześcijańskiego życia, czyli objawienie chwały Boga, sprawiedliwość pełnienia Jego woli i czyny miłości,

nie są skutkiem dobrze napisanego programu duszpasterskiego i nie pochodzą z efektywnej organizacji struktur kościelnych, ale są rezultatem osobistej więzi z Chrystusem. To nie struktury, zakony, wspólnoty czy parafie ewangelizują, ale osoby wierzące, które powierzyły swoje życie Jezusowi. To On je syci swoją miłością, najpełniej dostępną w Eucharystii i to On oczyszcza je swoim Słowem, każdego dnia wskazując drogę nawrócenia i pełnienia woli Ojca.

Panie, wszczepiony w Ciebie poprzez chrzest, chcę trwać w Tobie, aby przynosić Ci owoc mojego życia. Nie dla zdobycia jakichkolwiek zasług, ale dzięki miłości, którą masz dla mnie i którą mogę Cię kochać.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP