Niedziela, 21 lipca (Łk 10, 38-42)

Bez rywalizacji

Opisane przez Łukasza zachowanie Marii jest charakterystyczne dla uczniów.

Jezus przyjmuje Marię na swoją uczennicę. W ten sposób Łukasz Ewangelista tworzy przepiękną teologię kobiety całkowicie równej mężczyźnie. W jej zachowaniu ukazany jest także sposób budowania relacji z Jezusem, czyli słuchanie Jego słowa. Ta postawa jest niezbędna dla otrzymania łaski wiary, a słuchanie i wypełnianie słowa Bożego (por. Łk 8, 21) tworzą prawdziwie rodzinne więzi z Nauczycielem. Dlatego upomnienie udzielone Marcie jest znamienne dla wszelkiej aktywności Kościoła. Najpierw mamy wsłuchiwać się w słowa Jezusa, a dopiero później działać w posłuszeństwie woli Ojca.

Niech czyny nasze nie będą ślepym aktywizmem, niech słuchanie Ciebie nie usprawiedliwia lenistwa w dziełach miłości. Ale daj, Panie, aby postawy Marii i Marty były zawsze wpisane w życie twoich dzieci!

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP