Sobota, 20 lipca (Mt 12, 14-21)

Bóg czuły i delikatny

Myśląc o tym, jaki jest Bóg, najłatwiej przychodzą nam do głowy takie przymiotniki jak „potężny”, „wszechmocny”, „miłosierny”.

A Mateusz chce nam pokazać Boga pełnego czułości i delikatności. Boga, który nie wkracza z przemocą w nasze życie, ale pełen troski pochyla się nad naszymi zranieniami i chorobami. Boga, który odrzuca władzę polityczną, ale pokornie puka do serca każdego człowiek. Boga, który brzydzi się przemocą, a sprawiedliwość zaprowadza poprzez Ofiarę Krzyża. Tylko ten Bóg, bo innego przecież nie ma, jest prawdziwym źródłem nadziei dla ludzkości.

W świecie, który różnymi racjami usprawiedliwia przemoc wojny, przemoc ekonomiczną lub ideologiczną, daj Twemu Kościołowi siłę i mądrość w głoszeniu, że jesteś Bogiem pełnym czułości i delikatności, i chcesz, aby człowiek był podobny do Ciebie.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP