Piątek, 19 lipca (Mt 12, 1-8)

Prawdziwy szabat

Nie zakaz pracy czy też nakaz uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej stanowią istotę chrześcijańskiego dnia odpoczynku, który wyrasta z dnia szabatu.

Podobnie do faryzeuszów, my także możemy zagubić sens tego dnia, który jest dany człowiekowi, jako pamiątka przymierza z Bogiem, jako dzień uwielbienia Boga, radosny czas oddawania Mu chwały. To nie zakazy i nakazy odnoszące się do pracy, chronią prawdziwy wymiar tego dnia, ale pragnienie poznania Boga i bycia w Jego obecności, nieustanne odkrywania, że Bóg jest Panem czasu i historii, a Jego pragnieniem jest radość człowieka.

Proszę, Panie, aby każdy świąteczny dzień był czasem uwielbiania Ciebie, głoszenia Twej chwały, przeżywania wiary w gronie rodzinnym i we wspólnocie, czasem poznawania Ciebie. A wtedy każda niedziela stanie się prawdziwym świętem.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP