Wtorek, 16 lipca (Mt 11, 20-24)

Wzgardzona Doba Nowina

Nawet głoszona przez samego Jezusa Dobra Nowina była lekceważona i odrzucana.

Dając człowiekowi wolność, Bóg konsekwentnie odwołuje się do niej w swym pragnieniu obdarowania go zbawieniem. I tylko ten doświadcza zbawienia, kto w sposób wolny uzna konieczność osobistego nawrócenie. Ta decyzja przynależy do każdego z nas bez wyjątku. Dlatego medytując słowa o odrzuceniu Jezusowego orędzia zapytajmy siebie o nasze osobiste pragnienie przemiany życia. Bo może gorszymy się tym, że Jezus jest odrzucany, ale nie chcemy dostrzec, że postępujemy dokładnie tak samo, jak Betsaida czy Korozain.

Słysząc wezwanie do przemiany życia, pozwól mi dostrzec, co konkretnie winno być przemienione i obdarz mnie niezbędną łaską, abym każdego dnia nawracał się do Ciebie.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP