Sobota, 6 lipca (Mt 9, 14-17)

Nowe wino, nowe bukłaki

Dla człowieka jednym z ważnych sposobów zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa jest rutyna, zrozumienie świata, jasność i powtarzalność reguł.

Nad tak „oswojonym” światem potrafimy panować, niezależnie czy jest to rodzina, firma czy państwo. A Jezus burzy „rutynowe” sposoby zachowywania Prawa. Chrześcijanin to człowiek, który odkrywa, że Bóg swoim miłosierdziem stwarza go na nowo, obdarza go „nową szatą” natury dziecka Bożego, napełnia go „nowym winem” Ducha Świętego. Nie jest to ulepszenie tego, co było, ale nowe stworzenie, które wyrzeka się starych, rutynowych metod i nieustannie wzrasta w coraz głębszym kochaniu Boga i bliźniego.

Nie chcę już polegać na sobie samym, nie chcę szukać poczucia bezpieczeństwa w drugim człowieku, ale chcę, abyś Ty mnie napełniał Duchem Święty, który ma moc kierowania moim życiem zgodnie z Twoją wolą, Ojcze.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP