Czwartek, 4 lipca (Mt 9, 1-8)

Uzdrawiające przebaczenie

Człowiek współczesny nie dowierza, że uzdrowienie jest owocem przebaczenia grzechów.

W mentalności zdominowanej przekonaniem o skuteczności lekarstw i nowoczesnych terapii, nie przyjmujemy do wiadomości, że niezdolność do czynienia dobra, cierpienie rozbitych rodzin, pozostawionych dzieci, odrzuconych i upokorzonych małżonków, jest skutkiem braku przebaczenia. Tracimy poczucie grzechu, w konsekwencji nie idziemy do Tego, który może nas uleczyć przebaczając je, a skutkiem braku doświadczenia Bożego przebaczenia jest niezdolność do przebaczenia w naszych relacjach międzyludzkich. Tragiczny paraliż nowoczesnych społeczeństw.

Na krzyżu ukazałeś mi, Jezus, że jedyną miarą miłości jest zdolność do przebaczenia, bowiem to ono buduje relacje między ludźmi, ono otwiera Niebo. Ucz mnie przebaczać i prosić o przebaczenie!

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP