Niedziela, 30 czerwca (Łk 9,51-62)

Przyjąć Jezusa

Gościnność jest obowiązkiem dla większości ludów Wschodu. Zwłaszcza tych, formowanych przez Prawo.

Dlatego reakcja uczniów jest w pewnym sensie zrozumiała. Oni chcą zniszczyć grzeszników wraz z ich grzechem. Ale Jezus przynosi inną odpowiedź na grzechu. Jest nim powołanie do wspólnoty uczniów, gdzie każdy jest konfrontowany z korzeniami grzechu, które są w jego sercu. Zdominowana przez pragnienie wygodnego życia, legalistyczna natura czy też afektywne przywiązanie do rodziny, to tylko nieliczne elementy, które w konsekwencji nie pozwalają nam przyjąć Jezusa, jako Jedynego Pana naszego życia.

Pozwól mi, Panie, poznać głębiny mego serca, abym dostrzegając korzenie grzechu, mógł się ich wyrzec i kroczyć za Tobą, jako Twój uczeń.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP