Sobota, 29 czerwca (Mt 16, 13-19)

Co to za władza?

Piotr w imieniu uczniów składa wyznanie wiary. Miejscem tego wyznania jest okolica, w której znajdowała się pogańska świątynia bożka Pan (od jego imienia pochodzi słowo „panika”).

To w obliczu kultu i miejsca, które z racji przerażającego sposobu składania ofiar temu bożkowi, było nazywano „bramą piekła”, Piotr ogłasza Jezusa, jako Mesjasza, Syna Bożego. Ta scena zwiastuje misję Kościoła, który poprzez wszystkie wieki musi z mocą przeciwstawiać się budzącemu lęk złu. Władza Piotra służy temu, aby tam, gdzie dominuje lęk, ogłaszać pokój, a tam gdzie człowiek jest zniewolony złem, ogłaszać odpuszczenie grzechów.

Kiedy zło, egoizm, kryzysy polityczne i ekonomiczne wstrząsają światem i stają się dla wielu przyczyną życia w strachu, Ty dawaj mi ufność, że misji Kościoła nie zwycięży żadne zło.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP