Piątek, 28 czerwca (Łk 15, 3-7)

Jeden to więcej niż dziewięćdziesiąt dziewięć

Nikt nie ma pretensji, że lekarz nie zajmuje się wszystkimi zdrowymi w mieście, ale poświęca cały swój czas nielicznym chorym.

Taki jest jego zawód, powiemy. Ale taka jest też misja Kościoła otrzymana od Chrystusa. Niestety wkraczamy w epokę, kiedy to 99 jest zagubionych, a jeden ma się dobrze w Jezusowej owczarni. Ale nawet tak odwrócone proporcje nie mogą zniweczyć Chrystusowego dzieła: odnaleźć i przyprowadzić do domu Ojca, to co zaginęło, dać nadzieję zrozpaczonym, radość smutnym, obecność samotnym.

Nie pozwól Ojcze, aby mnogość zagubionych podważała w moim sercu sens wyruszenia na ich poszukiwanie. Daj mi wiarę u ufność, że to Ty mnie posyłasz i jesteś jedynym autorem tej misji.

ks. Maciej Warowny

TOP