Sobota, 15 czerwca (Mt 5, 33-37)

Przysięga czy prawda?

W naszym przekonaniu słowa przysięgi mają potwierdzać wypowiadaną przez nas prawdę.

Ale Chrystus uczy nas innego rozumienia prawdy, która nie czerpie z naszego autorytetu, ale odnosi się wprost do Boga, jako źródła wszelkiej prawdy. Jeśli mówimy prawdę, Bóg jest jej potwierdzeniem, ale jeśli wypowiadamy kłamstwo, ono zawsze niszczy człowieka i uderza w świętość Boga. To nie moc przysięgi, ani wartość rzeczy, na które jest ona składana, decydują o tym, co jest prawdzie. Bóg pragnie prostoty, w której nie ma podstępu, bowiem najważniejszą prawdą, do której wszystko winno się odnosić, jest On Sam.

Psalmista modli się do Boga: „Będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem; nałożę na usta wędzidło, dopóki naprzeciw mnie jest występny”. (Ps 39, 2)

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP