Wtorek, 4 czerwca (J 17, 1-11a)

Jak rozumiem Kościół Jezusa?

Jan Ewangelista ukazuje Ostatnią Wieczerzę, jako arcykapłańską modlitwę Jezusa za wspólnotę uczniów, za Kościół.

Z tej modlitwy uczymy się Kościoła, którego On pragnie dla nas. Po pierwsze Kościoła, który żyje chwałą Boga, chwałą Jezusa ukrzyżowanego, wolnego od wszelkich ambicji światowej władzy i dominacji. Kościoła, w którym otrzymujemy życie wieczne, miłość Ojca i Syna, którą jest Duch Święty. Kościoła, w którym nieustannie poznajemy Ojca dzięki Synowi. Kościoła, który wypełnia swoją misję wówczas, kiedy wskazuje na mądrość Jezusowego krzyża i prowadzi wiernych do uczestnictwa w tymże krzyżu. Kościoła, który jest nieustannie w drodze i nigdy na ziemi nie osiągnie swej pełni, ale tym niedopełnieniem ukazuje cel naszej drogi, wspólnotę miłości z Bogiem w wieczności.

Duchu Ojca i Syna, wzbudzaj w naszych sercach miłość do Kościoła, naszej Matki, rodzącej nas nieustannie do życia wiecznego.

ks. Maciej Warowny

TOP