Poniedziałek, 3 czerwca (J 16, 29-33)

Wiara jest darem

Kiedy uczniom wydaje się, że już pojęli, o czym im mówi Jezus i czego od nich pragnie, i deklarują swą wiarę w Jego posłannictwo,

właśnie wtedy Nauczyciel zapowiada im momenty słabości i zwątpienia, które na nich przyjdą. Wiara, bowiem nie jest dziełem naszego rozumu, nie rodzi się z logicznego uporządkowania Jezusowej nauki, ale jest darem Ojca. Ten dar staje się pragnieniem naszego serca, wtedy, kiedy odkrywamy naszą słabość, niezdolność do wierności Jezusowi. W tym sensie lęk i rozproszenie się uczniów, podobnie jak nasz lęk przed wyznawaniem wiary w Jezusa, jest użyteczny, aby prosić o dar wiary.

Kiedy mój rozum podpowiada mi, że już zrozumiałem i wiem, lub kiedy mówi, że to, czego chce Jezus, jest nielogiczne, daj mi Ojcze łaskę dziecięcej wiary.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP