Niedziela, 2 czerwca, (Łk 24, 46-53)

Jestem powołany na świadka

Wniebowstąpienie nie jest odejściem Chrystusa z tego świata, ale w swej istocie ukazuje, że Jezus zostaje z nami.

Jest zawsze tam, gdzie jest głoszone wezwanie do nawrócenia, jest tam, gdzie obwieszczane jest odpuszczenie grzechów. Każdy z nas jest zaproszony do uczestniczenia w tej misji. Ojcowie, matki, świeccy, duchowni, wszystkim nam Bóg posyła Ducha Świętego, byśmy mogli świadczyć o Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. A świadek to przede wszystkim ten, który jest pewien tego, co mówi. Jezus potrzebuje każdego z nas na świadka miłości Boga.

Panie Jezus, wstępując do Nieba nie przestajesz być obecny w moim życiu. Daj mi oczy widzące Cię, daj mi serce pełne miłości do Ciebie, daj mi Ducha, bym całym moim życiem mógł głosić Dobrą Nowinę.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP