Sobota, 4 maja (J 6, 16-21)

Panie, gdzie jesteś?

Chyba każdy wierzący, w obliczu poważnych trudności, pytań o sens cierpienia, o swoje powołanie, woła do Jezusa: Gdzie jesteś?

Dlaczego Cię nie widzę obecnego przy mnie? Dlaczego zostawiasz mnie samego, abym w czasie burzy wiosłował pod wiatr? Ewangelista Jan notuje, że to nie burza i noc przeraziły uczniów, ale widzenie Jezusa, który kroczy po wzburzonym jeziorze. Ta katecheza niesie dwa główne przesłania – po pierwsze, że Jezus jest Panem ponad wszelkimi burzami naszego życia, po drugie, że Jezus pragnie naszego zaufania, bo to dzięki Niemu dostajemy się „na drugi brzeg” – do życia wiecznego z Nim.

Panie, w obliczu przeciwnych wiatrów i fal, daj mi pewność Twojej obecności i odwagę podejmowania najtrudniejszych wyzwań, bowiem Ty zawsze jesteś przy mnie!

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP