Wtorek, 30 kwietnia (J 3,7-15)

Wiara w Ukrzyżowanego

Ziemski sposób myślenia zawodzi wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z tajemnicą krzyża.

A to o niej Jezus mówi Nikodemowi, podkreślając konieczność „wywyższenia Syna Człowieczego”. Nowe narodziny to nie tylko ryt sakramentalny, chrzest dający nowe życie, ale to rozpoczęcie od nowa swego życia, w oparciu o nieznany dotąd fundament, Miłość Boga, dającego się człowiekowi na Krzyżu. Przekraczając ludzką logikę i ludzkie siły, krzyż w życiu chrześcijanina staje się miejscem spotkania z łaską Boga, który posyła Swego Ducha i daje nam już na ziemi żyć „życiem wiecznym”

Przyjdź Duchu Odnowicielu, napełnij moje serce Twymi darami, abym wierząc w Chrystusa Ukrzyżowanego, miał życie wieczne.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP