Poniedziałek, 29 kwietnia (J 12, 24-26)

Owocna śmierć

Śmierć, która daje błogosławione owoce, to nie tylko śmierć Chrystusa na krzyżu lub męczeńska śmierć Wojciech.

Ziarno, aby wydać plon, musi obumrzeć w ziemi, człowiek, aby jego życie było owocne, musi z niego uczynić dar. To nie fizyczna śmierć czyni świętym, ale wewnętrzny dar uczyniony z własnego życia, faktyczna śmierć dla swojego egoizmu, aby być dla innych. Rozumiejąc powagę sytuacji, przełożony zamordowanych w 1996 w Algierii trapistów, napisał w swoim testamencie, że chciałby, żeby nie zapomniano, że „oddałem życie Bogu i temu krajowi”.

Panie, niech dzięki Twej miłości i łasce staję się zdolnym do codziennego dawania mojego życia bliźnim. W rodzinie, w pracy, we wspólnocie. Wszędzie, gdzie mnie poślesz.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP