Niedziela, 28 kwietnia (J 20, 19-31)

Przyjmij dar Ducha

Pośród siedmiu darów Ducha Świętego, które znamy z Katechizmu, nie ma daru przebaczania grzechów,

a jednak pierwszym znakiem obecności Ducha Świętego w życiu Apostołów jest misja odpuszczania grzechów, jednania człowieka z Bogiem, z bliźnim i z sobą samym. Ten potrójny wymiar przebaczenia winien nam przypominać przykazanie miłości, bowiem ono także realizuje się w tych trzech wymiarach. Stąd prosty wniosek, że nie ma miłości bez Ducha Świętego, nie ma miłości i nie może być tam, gdzie nie ma doświadczenia przebaczenia grzechów.

Posyłaj mi, Panie, Twego Ducha, abym mógł doświadczyć Twojego przebaczenia i mógł je ogłaszać wszystkim ludziom, jako Dobrą Nowinę!

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP