Wielki Piątek, 19 kwietnia (J 18, 1 – 19, 42)

Umrzeć z miłości

W opisie Męki Jan podkreśla troskę Jezusa o uczniów, aby odeszli bezpiecznie z Ogrójca.

A z drugiej strony mamy bolesny opis zaparcie się Piotra. Jakby Jan chciał zwielokrotnić moc swego opowiadania, mówiąc „Patrzcie, jak On nas kocha!” Męka jest konsekwencją tej miłości. Kościół dlatego nie celebruje w tym dniu Eucharystii, gdyż wskazuje na jej źródło, na tajemnicę Krzyża, tajemnicę miłości Boga, który nie cofa się przed wydaniem na śmierć własnego Syna, aby człowiek, także ten, który krzyczał i dziś krzyczy „Ukrzyżuj Go!”, mógł zostać wyrwany z niewoli grzechu i śmierci.

Niech nigdy nie będę obojętny wobec Twego Krzyża, Panie, Tego, który medytuję w ciszy kościołów i tego, który tak często spotykam wszędzie tam, gdzie ocieram się o cierpienie.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP