Wielki Poniedziałek, 15 kwietnia (J 12, 1-11)

Miłość daje wszystko

Zawsze można wymyśleć bardzie użyteczne spożytkowanie dóbr, które posiadamy, niż jałmużna przekazana biednym.

Zawsze można podważyć sens osobistego poświęcenia się, wskazując na bardzo ograniczoną jego użyteczność. Ale takie kalkulacje dowodzą tylko jednego, że nigdy nie doświadczyliśmy prawdziwej miłości, która szuka wszelkich możliwych sposobów, aby obdarować sobą. Szczytem tej miłości jest Jezus dający się na Krzyżu każdemu z nas, aby nas ocalić, aby dać nam możliwość kochania. Nawet, jeśli w każdym pokoleniu rzesze ludzi lekceważą tę Miłość, Ona pozostaje nieustannym darem dla każdego człowieka, nieustannym zaproszeniem do kochania całym sobą.

Pozwól mi, Panie Jezu, ukochać Ciebie miłością Marii, a wyzwól mnie z judaszowych kalkulacji użyteczności wszystkiego, co robię. Daj mi pewność, że miłość jest najbardziej użyteczna.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP